3D L.A.S.A.R. Posture

Vysoká mobilita je podmíněna správnou statikou.

Správná stavba protézy nebo ortézy je rozhodující pro kvalitu vámi zhotoveného vybavení. Jen když je pomůcka po statické stránce správně vyrobená, lze její funkčnost v plné míře využít a uživatel může dosáhnout maximální mobility a nezávislosti.

3D L.A.S.A.R. Posture znázorňuje a současně zaznamenává průběh sil pro obě dolní končetiny formou linií probíhajících na milimetry přesně nad obrazem pacienta. Současné znázornění obou dolních končetin zvýrazní jejich vzájemné ovlivňování. Změna zatížení způsobená úpravou pomůcky tak vyvolá bezprostřední reakci na kontralaterální dolní končetině.

 

 

3D L.A.S.A.R. Posture umožňuje ověřit ještě v průběhu měření působení stability kloubu vlivem reakčních sil od podložky. Díky možnosti nastavení plantární flexe pod zatížením je provedení jemného seřízení na pomůcce mimořádně rychlé a cílené. Vzdálenosti vektorů sil vůči referenčním bodům kloubů nebo těla se nastaví během vybavení přímo na pomůcce uživatele